Bilstereoforum - Sveriges största forum för bilstereo  

Go Back   Bilstereoforum - Sveriges största forum för bilstereo > Installation, inställningar, musik och tävlingar > Bilstereotävlingar

Bilstereotävlingar EMMA SQ (Sound Quality), EMMA MM (Multimedia), EMMA ESPL & Racing, db Dragracing, Bassrace, Crank It Up with MDS, BRL Streetmeet, EASCA SQL (Sound Quality League) EASCA dBL (dB League), Proppers Droppers, dB Enduro, IASCA BassBoxing, IASCA IdBL (dB League)

Reply
 
Thread Tools
Old February 4th, 2010, 21:51   #1
Robsarve
Guldmedlem
 
Robsarve's Avatar
 
Join Date: Feb 2006
Location: Båtflykting
Age: 48
Posts: 8,564
Rep Power: 421 Robsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to behold
Default EMMA på svenska.

Hej, här är en översatt version av delar av EMMAs regelbok 09/10. Notera att det är jag som gjort den och vid tveksamheter alltid är den engelska som gäller

Kapitel 4

Regler och procedurer kring installationsbedömningen.

1. Aktiva domare har inte rätt att justera eller förbereda någon tävlingsbil (förutom sin egen, om de tävlar) under evenemanget.

2. Bedömningen av installationens kvalitet börjar med en presentation av systemet. Det är fordonets registrerade ägares (eller fordonets huvudsakliga brukares) ansvar att förklara ljudsystemets installation för domarna. Om av någon anledning denne inte kan göra detta får en utsedd presentatör göra det. I ett nationellt mästerskap eller EM måste dock ägaren (eller fordonets huvudsakliga brukares) utföra presentationen, annars tilldelas 0 poäng för systempresentation

3. Den tävlade ges sju (7) minuter för att förklara sitt system, installationen, bakomliggande idéer och peka på några utmärkande delar. Om en översättare krävs, utvidgas tiden till 14 minuter. I det fallet får den tävlande endast tala på sitt modersmål!

4. Domarna kommer hövligt att informera deltagaren när det är dags att börja presentationen.
De kommer aldrig avbryta konkurrent under presentationens tid.
Domarna kommer hövligt att påtala för deltagaren när tiden har löpt ut. Domare har rätt att stoppa presentation omedelbart efter 7 (eller 14) minuter.

5. Deltagaren blir hövligt tillfrågad om installationen har samma status som till ljudbedömningen (inga förändringar är tillåtna). Detta dokumenteras i en kryssruta i domarprotokollet. Ändringar mellan bedömningarna kan leda till 0 poäng i på den ändrade punkten i installationsbedömning, om tävlingens huvuddomare instämmer.

6. Konkurrenten bör stanna nära hans/hennes bil tills bedömningen är klar. Han bör inte avbryta eller störa domare som inte bett deltagaren att svara på en fråga eller förklara något.

7. Sammanställningen av poängen i protokollet bör inte göras av domarna. Detta görs i tävlingens back office för att domarna skall ha tid att fokusera på sitt uppdrag.

8. Domare bör förklara sin poängsättning med ytterligare anteckningar/förklaringar i protokollet, där det anses lämpligt.

9. Domarna måste förklara sin poängsättning till deltagaren efter avslutad bedömning.
Det bör inte ta mer än fem minuter.
Domarna måste visa protokollet.
Vid ytterligare frågor har domarna rätt att vägra ge förklaring endast om detta har tagit mer än fem minuter.
Efter att deltagaren har sett protokollet och godkänt resultatet, skall han/hon skall underteckna det.
Protest måste göras omedelbart efter förklaring av domare.
Inga fler protester kring deltagarens poäng är tillåten efter undertecknandet av protokollet.

4.1 Presentation och dokumentation
Här ges poäng för den av domaren upplevda kvaliteten på presentation och dokumentation som används under den 7 (14) minuter långa presentationen.
Alla delar av anläggningen bör dokumenteras med någon form av foto-log.
Högsta poäng utfärdas när dokumentationen är så pass självförklarande att domarna inte har några frågor om
hur systemet är uppbyggt.
Lägre poäng kommer att tilldelas när deltagare bara visar några bilder utan vidare muntliga kommentarer.

De medier som används för presentation skall inte påverka värderingen, - Bara kvaliteten på innehållet i presentation och dokumentation räknas.
Kom ihåg att presentationen är mycket viktig. Denna är vad domarna kommer att basera sina poäng på. Alla detaljer i installationen bör klargöras under presentationen. Domarna
skall inte själva behöva leta efter information. Det som inte kan ses kan inte bedömas!

4.1.1 Grundläggande Presentation & dokumentation (0 till 5p)

Grundkrav är:
Elschema som innehåller storlekar av kablage och säkringar
(foto)dokumentation over dragning av strömkrets och säkringar

4-5p Relativt flytande presentation, fotodokumentation och ovan begärd information
1-3 punkter Dåligt eller obefintligt kopplingsschema,
Dålig eller ingen dokumentation av strömkrets & säkringar
Knappt flytande presentation.
0 poäng Ingen presentation och ingen dokumentation

4.1.2 Dokumentation av dolda / komponenter som inte är tillgängliga (0 till 5p)

Alla komponenter som inte är synliga eller åtkomliga bör redovisas i dokumentationen.

Vad domaren letar efter:
Elektronikboxar, ”Svarta lådor”
Delningsfilter (passiva eller aktiva)
Högtalare bakom galler, dörrsidor eller instrumentpanel
Extra batteri
med mera…

Domarna drar av en (1) poäng för varje komponent som inte är dokumenterad.

4.1.3 Dokumentation av dolt/inte tillgängligt kablage (0 till 5 p)
Allt kablage till komponenter som inte är synligt eller åtkomligt bör redovisas i dokumentationen.

Var domaren tittar på:
Bakom källenheten
Elektronikboxar, ”Svarta lådor”
Delningsfilter (passiva eller aktiva)
Bakom paneler, rack och under mattor
Plusmatning och jordkablage
Högtalarkabel och anslutningar
Signal-kablar (inklusive kablar till multimedia-skärmar, fjärrkontroller mm!)
Kontrollkablar (busskabeln till processorer osv)
Anslutningar till extra batteri
Med mera…

Domarna drar en (1) poäng för varje komponent (uppsättning) där kablaget inte är dokumenterat.

Exempel: Om bara kablarna till en högtalare framgår av dokumentationen och deltagaren hävdar att den andra sidan har installerats på exakt samma sätt, skall ingen poäng dras av.

4.1.4 Utökad presentation och dokumentation (0 till 5 p)

Baserat på den dokumentation som tidigare begärts i punkterna 4.1.1 till 4.1.3, och dessutom begärs:

En välorganiserad dokumentation.
Relevanta detaljer förklarade med kvalitetsfoton.
Inte bara beskrivande den färdiga "produkten", men också konstruktionsarbetet fram till resultatet – utan att
sakna relevanta steg.
Att inte någon del av anläggningen missas.
En flyhänt och logisk presentation som hålls inom den tillgängliga presentationstiden.

Värdering:
3-5 poäng:
Logisk och detaljerad presentation med bra flyt.
Detaljerad dokumentation inklusive kvalitativ foto-log som inte bara visar färdig produkt, men också beskriver konstruktionen av systemet, utan att sakna relevanta steg.
Alla delar av anläggningen bör finnas detaljerat beskrivet med foton.
1-2 poäng:
Relativt flytande presentation.
Handlingar inklusive foto-log (med luckor och brister i organisationen) finns tillgängliga.
0 poäng:
Ingen presentation och ingen dokumentation utöver vad som begärs enligt 4.1.1

4.1.5 Presentation för allmänheten (0 eller 10)
En Billjudstävling är förhållandevis lugn men mycket intressant händelse. För att intresserade åskådare skall se
vilken utrustning som installeras i bilarna och för att de skall få en uppfattning om detaljer i installationen, bör
bilarna visas upp för publiken.

Poäng kommer att delas ut, när följande görs tillgängligt för besökare under hela tävlingsdagen:

En uppvisning av den installerade utrustningen.
(kan vara ett diagram fäst på insidan av ett fönster)

Visa upp insidan av bilen - åtminstone bagageluckan (eller om inget är installerat där, främre dörrarna) bör vara öppna.
Deltagaren (eller kompis) är tillgänglig för förklaringar och tillåter människor att lyssna på bil på begäran, eller bilen stående med dörren öppen och systemet spelande på låg volym.

Dessutom skulle det vara trevligt, om det material/utrustning som används som för presentation för installationsdomare (bärbar dator, DVD, foto loggar, prover etc.) också finns tillgängligt för besökare

Vad domaren bedömer:
Installationsdomaren kommer att ge poäng under sin bedömning process.
Under hela tävlingen kommer i oregelbundna intervaller, huvud domare eller en utsedd domare, gå runt och registrera status för tävlingsbilar. I slutet av tävlingsdagen och/eller före prisutdelningsceremonin kommer detta att analyseras och om ovanstående krav inte var uppfyllda mer än 50% av tiden så, justeras denna puinkt till noll (0) poäng.

Undantag:
Aktiva domare eller EMMA-personal (på denna tävling) kommer inte att kontrolleras under dagen, installationsdomarens bedömning gäller då.
Dåligt väder eller andra omständigheter under ett evenemang kan påverka möjligheten till användning av demonstationsutrustning och möjligheten för en deltagare att erbjuda människor att lyssna till hans system. I detta fall är det upp till enskild Event director (alternativt huvuddomare) att avgöra hur man skall gå vidare, beslutet gäller för alla deltagare.
__________________
/tycker Erik.
Robsarve is offline   Reply With Quote
Old February 4th, 2010, 21:53   #2
Robsarve
Guldmedlem
 
Robsarve's Avatar
 
Join Date: Feb 2006
Location: Båtflykting
Age: 48
Posts: 8,564
Rep Power: 421 Robsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to behold
Default Re: EMMA på svenska.

4.1.6 Renlighet (0 till 5)
En ljudtävling är också en bilutställning, så fordonen måste vara rena.

Två (2) poäng dras av för varje kategori som inte bedöms som tillräckligt ren. (ner till 0 poäng, inga minuspoäng).

Följande fyra kategorier bedöms:
Utsidan av bilen
Motorrummet
Interiör / passagerarutrymme
Bagageutrymme

Obs!
Bilen anses vara ren när utsidan av bilen är tvättad och inredningen är dammsugen
(Domare skall inte extremkontrollera, som att med sina fingrar kontrollera fälgbanor, söka smuts under mattor, under instrumentbrädan eller andra dolda platser).

Vid kontroll av motorrummet, bör domare inte bli smutsiga om fingrarna när de kontrollerar relevanta delar anslutna till audiosystemet (batteriets poler, säkringar, kabeldragning
osv.) Motorn i sig och andra komponenter som ej ingår i ljudsystemet behöver inte nödvändigtvis vara rena.

Skador bilen på grund av olyckor eller ålder skall inte beaktas. Till exempel:
Skador på grund av en olycka som inträffade nyligen.
Motorrummet i en 20 år gammal bil kan inte jämföras med en ny bil.

Väder
Om väderförhållandena under en Billjudstävling är mycket dåliga (snö, regn etc.), bör domare beakta att bilen kan vara smutsig på grund av vädret.

Motorrummet och/eller bagageutrymme
Om det inte finns något som har samband med ljudsystemet installerat i motorrummet och/eller bagageutrymmet, skall inga poäng dras av om de är smutsiga.

Interiör / Passagerarutrymme
Om ljudbedömningen är utförd innan installationsbedömningen bör domaren beakta att interiören kan vara smutsig på grund av detta. Installationsdomaren kontrollerar om ljudbedömningen är ifylld på protokollet för att därefter bedöma städningen.
Om något som inte hör till systemet ligger inuti bilen (dvs. bagage, lådor, kläder, CD/DVD-etuier etc.) kan poäng dras av. Undantag kan göras om det finns problem att lagra personliga tillhörigheter utanför bilen (t.ex på grund av dåligt väder)
__________________
/tycker Erik.
Robsarve is offline   Reply With Quote
Old February 4th, 2010, 21:54   #3
Robsarve
Guldmedlem
 
Robsarve's Avatar
 
Join Date: Feb 2006
Location: Båtflykting
Age: 48
Posts: 8,564
Rep Power: 421 Robsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to behold
Default Re: EMMA på svenska.

4.2 Kabeldragning

4.2.1 All strömkabel korrekt avsäkrat (0 eller 10)


Varje plusmatande kabel i en bilstereoinstallation skall förses med säkringar för att skydda bilen i händelse av en kortslutning. Om det inte finns någon säkring installerade
eller säkringen är för stor är risken att höljet till kabeln kommer att brinna innan säkringen smälter och kan då orsaka allvarlig skada eller brand.

Kabeln mellan generatorn och bilens startbatteri är undantagen denna regel, då ett avbrott på denna kabel kan leda till generatorhaveri.

Vad domarna skall titta på:
1. Domarna kommer att följa elkablarnas dragning i systemet. Varje strömledning måste vara avsäkrad korrekt enligt tabell

A. Undantag: Om orginakablage används tillsammans med en
DIN/ISO-adapterkablage till källenheten får säkringen inte vara större än originalet
(behöver alltså inte vara enligt tabell A)

Alla säkringar bör vara åtkomliga för inspektion, storleken på ledningar skall vara synlig eller beskrivs i dokumentationen.

2. Varje plusmatande kabel i systemet som är ansluten till en (positiv) batteripol (inklusive eventuella extra
batterier) måste avsäkras inom 40 cm från batteripolen
(total inklusive kabellängd och/eller längd av metallskenor).

Om dragningen passerar igenom någon metallpanel (plåt) innan säkringen måste den skyddas med en isolerande genomföring (inte bara skyddsslang/kabelstrumpa). Det får inte finnas någon risk för kabel för att ansluta till metall innan säkringen. Detta innefattar ledningar för externa batteriladdare och liknande som är fast installerade.

3. Om fler än ett extra batteri används skall sammankopplingskabelns längd eller längd av metallskenor mellan pluspoler vara kortare än 40 cm, annars bör* de vara korrekt avsäkrat.
*(övs. Anm: ”should” översätts med ”bör”, troligen menas ”shall” vilket översätts med ”skall” eller ”måste”)

4. Om diametern (mm²-storleken) på en strömkabel förändras, måste säkringens storlek vara anpassad till den klenaste kabeldiametern i kretsen. Observera att en krets innehåller både positiv och negativ ledare (kabel)!

Annars måste det avsäkras korrekt inom 40 cm från den punkt där diametern minskas och innan den passerar genom en metallpanel (plåt).

5. Jordkablar kommer att beaktas! Om jordkabel är mindre än pluskabel så avgör den avsäkringens storlek (tabell A). (Exempel: positiv kabel 50mm², Jordkabel 20mm²
=> max. säkring storlek hänvisas till 20mm² jordkabel)

6. Glöm inte att jordkabeln från batteriet till fordonets chassi. Helst bör en extra jordkabel installeras som är lika med diametern (mm²) på plusmatningen till billjudssystemet.

Summan av säkringarna för alla kablar från batteriet till ljudsystemet(utom orginalkablage) kan inte vara högre än den högsta tillåtna säkring enligt tabell A för storleken på jordkabeln. För att förenkla bedömning kommer bilar som endast använder original jordkabel att anses ha beräknas med en reserv av 6mm ² för bilens ljudsystem = 40Ampere.

7. Remote/tillslagskabeln är en styrkabel, inte en strömmatande kabel, så den behöver ej avsäkras.
Om remoten styr ett strömrelä skall strömmatningen till detta relä naturligtvis avsäkras korrekt.

Obs!
Fordon som har dubbla batterier fabriksmonterat kanske inte har någon säkring (eller skydd) mellan batterier. Detta är naturligtvis godkänt, så länge detta inte ändrats på något sätt. Det är upp till deltagaren att bevisa den ursprungliga installationen av sitt fordon.

Metallstänger och liknande i stället för kabel med en motsvarande yta kan användas.

Domarna kommer att kontrollera installationen.
Om alla ovanstående punkter är uppfyllda ges 10 p.
En endaste (1) avvikelse från det som beskrivs ovan kommer att resultera i 0 poäng.Observera att säkringsvärdena i tabellen är det högsta säkring storlek tillåts vara! Inte vad säkring bör vara, mindre säkring storlekar är alltid ok.

Exempel: 80A säkring på en 50 mm² kabeln är OK, men det kan finnas en risk att säkringen kommer att blåsa när systemet spelar högt (beroende på effektuttaget).

Tips för deltagaren!

Det är en bra sak att ge domaren stöd i bedömningen genom att tillhandahålla ett elschema som visar hur systemet är anslutet, vilka säkringar & kabelstorlekar som används med mera.

4.2.2 Kablar korrekt anslutna (0 eller 5)
Alla kablar skall vara väl anslutna i varje anslutning, till exempel vid batteripol (inklusive batteripolerna!), förstärkarens anslutningar, strömfördelningsblock, effektkondensatorer, högtalarkontakter med mera.
Varje anlutning bör vara stabil och fri från utstickande trådar.

Vad domaren tittar på:
Ström och jordkablar
Högtalarkablar
Signalkablar
Styrkablar (Remote, BUS-kablar…)

Domarna kommer att kontrollera anslutningarna fysiskt och/eller med hjälp av dokumentation.

En enda lös eller dåligt utförd anslutning eller i dokumentationen saknad anslutning (begärs ej i Entry) kommer att resultera i 0 poäng.


4.2.3 Skydd av anslutningar(0 eller 5)
Alla anslutningar trådar som har samband med fordonets ljud/bildsystem måste skyddas från kortslutning.
Alla positiva anslutningar (och ytor) och alla högtalaranslutningarna måste vara täckta med ett icke-ledande material.

Dessutom skall de vara skyddade mot korrosion om de finns i en potentiellt korrosiv miljö, t.ex. högtalare
i dörrar, strömanslutningar i motorrummet, med mera.

Tillvägagångssätt för att förhindra korrosion kan vara med hjälp av ädelmetall (till exempel guld eller titanpläterade kontakter.) eller på annat sätt, t.ex. korrosionsskyddande smörjmedel, lödning, krympslang, eller dylikt.

Vad domaren tittar på:
Ström och jordkablar
Högtalarkablar
Signalkablar
Styrkablar (Remote, BUS-kablar…)

Domarna kommer att kontrollera anslutningarna fysiskt och/eller med hjälp av dokumentation. Alla relevanta platser bör vara åtkomliga eller visas i dokumentationen.

Om den positiva batteripolen och/eller någon annan anslutning till kablarna kan vidröras (se upp: fingrar är flexibla!) eller bara en oskyddad anslutning upptäcks eller saknas i dokumentationen, utdelas 0 poäng.

Sunt förnuft bör användas vid bedömning och poängsättning denna kategori!

Obs!
Om en löstagbar panel i icke-ledande material (t.ex. plast eller trä) måste avlägsnas för att nå anslutning (t.ex. skydd över ett batteri), betraktas det som ett fullgott skydd från en kortslutning (men glöm inte risken för korrosion).
Motorhuven är i sig inte tillräckligt skydd!

Om kabeln till generatorn ändras måste anslutningen till generatorn skyddas från en kortslutning.

Vissa terminaler på högtalarna kräver inte extra skydd (t.ex. fjäderbelastade, eller skruvade kontakter)

Kablar i ljud/bildsystem bör avslutas med hjälp av ädelmetall (till exempel guld eller titanpläterade kontakter etc.) eller andra medel (t.ex. korrosionsskyddande smörjmedel, lödning, krympslang, med mera.) för att förhindra korrosion.
__________________
/tycker Erik.
Robsarve is offline   Reply With Quote
Old February 4th, 2010, 22:26   #4
Robsarve
Guldmedlem
 
Robsarve's Avatar
 
Join Date: Feb 2006
Location: Båtflykting
Age: 48
Posts: 8,564
Rep Power: 421 Robsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to beholdRobsarve is a splendid one to behold
Default Re: EMMA på svenska.

4.2.4 Kablage skyddat från skador (0 eller 5)
Systemets ledningar måste skyddas från farliga element som skarpa metallkanter, värmestrålning, fukt, rörliga delar, rörliga mekanismer och slitage från vibrationer, etc.
För att undvika eventuella störningar rekommenderar EMMA att kablar dras på behörigt avstånd eller ordentligt skyddade från eventuellt störningsframkallande komponenter som befintliga ledningar, motorstyrningen, datorer etc.
Alla ledningar som går genom en metallpanel måste skyddas av en genomföring och / eller skyddande strumpa/slang. Detta omfattar även högtalarkablar i dörrar etc.

Vad domaren kontrollerar:
· Ström / jordkablar
· Högtalarkablar
· Signalkablar
· Styrkablar

Domarna kommer att kontrollera antingen genom fysisk inspektion eller dokumentationen. Alla relevanta platser bör vara tillgängliga eller visas i dokumentationen.
Noll (0) poäng skall poängsättas om bara någon kabel är varken tillgänglig eller odokumenterad, inte skyddas för värmestrålning (t.ex. monteras nära avgasröret/grenrör), eller utsätts för mekaniska risker (kritiska mekanismer, fläktar etc.) utan ordentligt skydd, etc
.
4.2.5 Interiör ledningar dolda (0 till 5)
Alla kabeldragning till anläggningen inne i fordonet bör vara dolt.
Vad domaren kontrollerar:
· Ström / jordkablar
· Högtalarkablar
· Signalkablar (inklusive kablar till multi-media-skärmar, fjärrkontroller, etc.!)
· Styrkablar
Domarna kommer att kontrollera genom okulärbesiktning, sittande i upprätt ställning på förare/passagerarens sätet med främre dörrarna öppna. Domarna kommer att kontrollera att inga sladdar under instrumentbrädan eller på väg in dörrarna är synliga. Domarna drar en (1) poäng för varje kabel/kabelstam som är synlig.
Anmärkning:
· Endast kablage som är en del av Ljud/Multimediasystemet skall bedömas.
· Portabla utrustningar som mobiler och navigatorer och hållare till dem ingår inte i bedömningen.
· Synliga ledningar bakom B-stolpen kommer inte att beaktas (t.ex. förstärkare installation i en kombi)
· Kablar och kabelstammar dragna i skyddande höljen typ robotslang eller kabelstrumpa anses ej dolda och kommer att leda till poängavdrag!
(Övs Anm, Normalt gäller inte detta dörrgångarna men texten i regelboken är inte klar, det skall diskuteras med HD sen återkommer jag)
· Om för man av designskäl har ledningar som är täckta av
transparent material inom synhåll för domarna, kommer de att betraktas som dolda om de anses matcha resten av installationens tema

Anmärkning:
I multimediaklasser bedöms detta på bedömningsposition (inte alltid i framsätet!).
__________________
/tycker Erik.
Robsarve is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Projekt EMMA Racing 2010 *200sx rs 13* jensclaudius Projektforum 973 October 13th, 2012 18:58
Kan man nå EMMA? Cequel Bilstereotävlingar 2 December 22nd, 2009 22:18
Nytt officiellt EMMA forum? svampfest Bilstereotävlingar 18 July 6th, 2009 00:07


All times are GMT +1. The time now is 10:48.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Bilstereoforum handlar om bilstereo, billjud, bilradio, slutsteg, bilhögtalare och multimedia (Sound Quality, SPL, dbDrag, EMMA)